SmartEducation proudly presents: ‘Physio2020’.

Op basis van de vele gesprekken die we gehad hebben met collega’s tijdens onze voorbije opleidingen, en voortgaand op onze eigen ervaringen, zijn we ervan overtuigd dat Physio2020 een belangrijke lacune in de uitoefening van het beroep van kinesitherapeut zal opvullen. Steeds meer wordt het duidelijk dat kinesitherapeut zijn veel meer is dan louter behandelingen verstrekken (volgens voorschrift).

De kinesitherapeut van vandaag moet van alle markten thuis zijn om succesvol te kunnen zijn en te blijven. Dit bewustzijn groeit steeds sneller, niet in het minst gedreven door de uitdagingen en de hindernissen waarmee kinesitherapeuten de dag van vandaag geconfronteerd worden…

Daarom gingen we aan de slag om een geheel aan opleidingen samen te stellen, die kinesitherapeuten in staat stellen om een sterk groeiende, patiënt-gedreven, financieel gezonde, succesvolle toppraktijk uit te bouwen en/of te runnen. Physio2020 is uniek in zijn soort en innoverend voor onze beroepsgroep. Laat de onderwerpen en sprekers van deze verschillende opleidingen u overtuigen!

Opleidingen Topics Physio2020

 • Rentabiliteit van mijn zorgpraktijk verhogen

  Hoe krijg ik inzicht in mijn kosten en inkomsten en hoe leer ik ze plannen?

  Hoe plan ik mezelf voor succes?

  Hoe laat ik mijn collega’s binnen mijn groepspraktijk groeien?

  Tips voor elke succesvolle kinesitherapeut inzake financieel beheer van de zorgpraktijk

 • Effectief Communiceren in én buiten jouw zorgpraktijk

  Hoe leer ik mezelf én anderen beter kennen om sneller een effectief netwerk op te zetten met dokters en andere zorgverstrekkers?

  Hoe lees ik mijn patiënten beter?

  En hoe luister ik beter naar mijn patiënt?

  Hoe werk ik effectiever samen met collega’s om een praktijk mee uit te bouwen waarin het fijn is om te werken en te groeien?

  Concrete do’s-and-don’ts voor een succesvolle praktijk

 • Maak van jouw zorgpraktijk ook een “merk”

  Hoe zet ik een “merk” neer als kinesitherapeut?

  Hoe bouw ik effectief een netwerk aan dokters en andere zorgverstrekkers uit, zonder het gevoel te
  hebben buiten mijn comfort zone te treden?

  Hoe werf ik continu nieuwe patiënten?

  Hoe laat ik bestaande patiënten terugkeren?

 • Ontwikkel inspirerend leiderschap voor jouw groepspraktijk

  “Golden rules” die jou als kinesitherapeut toelaat om een groepspraktijk op een succesvolle manier uit
  te bouwen.

  Hoe werk ik aan mijn assertiviteit?

  Hoe leid ik op een effectieve en duurzame manier een groepspraktijk?

 • Succesvol omgaan met stress in een duurzame zorgpraktijk

  Stress beheersen is uiterst noodzakelijk om gestadig te kunnen groeien.

  Hoe beheers ik stress?

  Hoe ga ik als teamlid of als praktijkhouder om met menselijke conflicten, vaak de oorzaak van onnodige stress?

  Hoe geef ik aan mijn patiënten een “topkwaliteit” zonder er zelf onderdoor te gaan?

Prof. Ludo Poelaert (UGent)

Prof. Ludo Poelaert (UGent)

expert praktijkmanagement, veranderingsmanagement en ondernemerschap

Ludo coacht tal van bedrijfsleiders en zelfstandigen, ook in de medische wereld. Wie iets bruikbaars wil leren over zichzelf en wie succesvol wil leren zaken doen in de zorgsector, zit bij deze man aan het juiste adres. Hij kreeg de kans zich te vervolmaken aan de meest prestigieuze managementscholen zoals de Vlerick Business School, de London Business School en de Insead Business School. Daar kwam hij o.a. in aanraking met de sociale psychologie en begreep onmiddellijk het belang ervan. De combinatie van succesvol business doen binnen een sociaal empathisch kader, maakt hem uniek. Hij vervulde achtereenvolgens belangrijke rollen bij Apple Computer, Adecco en BarryCallebaut. Ludo is verder ook professor aan de UGent en doceert management in al zijn aspecten. Telkens heeft hij bijzonder veel aandacht voor de mens achter de business.